1 thought on “Not just fish on the hook”

  1. Fågeln är en ungfågel (honfärgad) av svartvit flugsnappare, som utmattad landat på första bästa fasta föremål. Alternativet var att omkomma i vågorna. Förhoppningsvis hann den vila upp sig tillräckligt för att ta sig vidare till land. På flyttning söderut med slutdestination Afrika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *